Meragana
Close
MeraGana
Meragana Portal
Close
Play Song
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
MeraGana
Close
Skip Navigation Links santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai kuni nadila mhanati maata kuni nadila mhanati maata kuni maaniti pujya devata kuni maaniti pujya devata paashanachi ghadavun murti ghadavun murti poojit kuni raahi santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai satat vaahate udand paani udand paani kuni na valavun neyi raani aalshas hi bhavi kaisi bhavi kaisi ganga phaladayi santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai

santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai kuni nadila mhanati maata kuni nadila mhanati maata kuni maaniti pujya devata kuni maaniti pujya devata paashanachi ghadavun murti ghadavun murti poojit kuni raahi santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai satat vaahate udand paani udand paani kuni na valavun neyi raani aalshas hi bhavi kaisi bhavi kaisi ganga phaladayi santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai

Poster of Santh Wahate Krishnamai (1967) - (Marathi)


Santh Wahate

Santh Wahate Krishnamai (1967)

santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai kuni nadila mhanati maata kuni nadila mhanati maata kuni maaniti pujya devata kuni maaniti pujya devata paashanachi ghadavun murti ghadavun murti poojit kuni raahi santh vaahate krushnamai santh vaahate krushnamai satat vaahate udand paani udand paani kuni na valavun neyi raani aalshas hi bhavi kaisi bhavi kaisi ganga phaladayi santh vaahate krushnamai tiravaralya sukh dukkhanchi jaaniv tijala naahi santh vaahate krushnamai

Sudhir Phadke
Song Title : Santh Wahate
Album/Film : Santh Wahate Krishnamai (1967)
Release Year : 1967
Producer :
Production :
Director :
Film Actors :
Lyrics : G D Madgulkar
Singer : Sudhir Phadke
OnScreen Actors : Raja Paranjpe
Music Director : Datta Davjekar