Meragana
Close
MeraGana
Meragana Portal
Close
Play Song
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
MeraGana
Close
Skip Navigation Links amar shes paranir kori kontthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai chori sei bhorsai chori konthe nilem gan konthe nilem par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe durer haoyai dak dilo ei surer paglake durer haoyai dak dilo ei surer paglake ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo bhanglo duyar katlo doradori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo o gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai

amar shes paranir kori kontthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai chori sei bhorsai chori konthe nilem gan konthe nilem par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe durer haoyai dak dilo ei surer paglake durer haoyai dak dilo ei surer paglake ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo bhanglo duyar katlo doradori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo o gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai

Poster of Rabindranath Tagore - (Bengali Modern Songs)


Amar Shesh Paranir Kari

Rabindranath Tagore

amar shes paranir kori kontthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai chori sei bhorsai chori konthe nilem gan konthe nilem par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe par habo ki nai habo tar khabor ke rakhe durer haoyai dak dilo ei surer paglake durer haoyai dak dilo ei surer paglake ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo ogo tomra michhe bhabo ami jaboi jaboi jabo bhanglo duyar katlo doradori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem ekla ghate roibo na go roibo na go roibo na pori ek paranir kori konthe nilem gan konthe nilem amer surer rosik neye tare bholabo o gan geye tare bholabo parer kheyai sei bhorsai

Rabindranath Tagore
Song Title : Amar Shesh Paranir Kari
Album/Film : Rabindranath Tagore
Release Year :
Producer :
Production :
Director :
Film Actors :
Lyrics : Rabindranath Tagore
Singer : Rabindranath Tagore
OnScreen Actors :
Music Director :